Omgeving

Operation ‘Veritable begon op 8 februari 1945. Het was een van de vele pogingen om Europa van de Nazi’s te bevrijden. Sporen van deze harde strijd zijn nog steeds te vinden in de directe omgeving van Viller the Garden.

Gecrasht vliegtuig

De 154ste Brigade van de 51 Highland Divisie heeft bij haar opmars om Hassum in te nemen de muur van de schuur van onze buren beschadigd. Maar een veel grotere tragedie vond plaats enkele kilometers verder van Viller the Garden.

Vlakbij een oude hut van een hengelaarsclub werd op 18 september 1944 tijdens operatie Market Garden de US bommenwerper ‘Heaven can wait’ neergeschoten. Het vliegtuig stortte in de rivier de Kendel. De plaats is aangegeven met een herinneringsplaquette.

Het lichaam van Claude T. Lovelace werd nooit gevonden en regelmatig bezoeken verwanten uit Amerika de rampplek.

Granaatinslagen in de schuur van onze buren..
De oude hut van de hengelaarsclub
Foto: Frank Fritschy

Samuel  Syracuse van de 489ste Bomb Group beschrijft de crash in zijn logbook:

“…The entire area was jammed with gliders, some cracked up in landing. There were also hundreds of parachutes dotting the countryside, truly a sight to remember. We got back to the field and saw many ships firing red flares — wounded aboard we knew. Capt. White had gone down and also Lt. Lovelace…”

“…De hele streek lag vol gliders (onbemande vliegtuigen vol militaire attributen), sommige in stukken gebroken bij de landing. Ook hingen honderden parachutes in de lucht als stippen in het platteland: een onvergetelijk beeld. We keerden terug naar het vliegveld en zagen veel vliegtuigen rode vuurpijlen afsteken – dan weet je dat ze aan boord geraakt zijn. Capt. White was neergestort en ook Lt. Lovelace …”

Herinneringsplaquette bij de rampplek

Monnikenklooster Graefenthal

Het klooster van Graefenthal stamt uit 1251 en is gesticht door graaf Otto II van Gelre ten behoeve van de orde der Cisterciënzers.Viller behoorde ooit tot Graefenthal. In 1802 werd het klooster door de Fransen geseculariseerd. Waarschijnlijk werd in dezelfde tijd de kapel van ons aangrenzende Kapellenhof hier in Viller verwoest.

Helaas verkocht de gemeente Goch Graefenthal, haar enige belangrijke monument, in 2004 aan een Nederlandse investeerder. Het was eerder zelden open voor publiek, maar nu kan men het café van het klooster dagelijks bezoeken van 11.00 – 17.00 uur.

Een duiventil bij klooster Grafenthal

Huis Driesberg

De restanten van Huis Driesberg, gesticht rond 1392, bestaan uit twee torens die waarschijnlijk in de achttiende eeuw gebouwd zijn. Zij vormden deel van een kasteel dat volledig verwoest werd in 1831. De resten – bewoonde torens – zijn privébezit en niet geopend voor publiek.

Huis Driesberg bij Kessel
Foto: Frank Fritschy