Flora & Fauna

I n de afgelopen eeuwen is de rivier Niers recht getrokken, maar precies achter Viller the Garden kronkelt de rivier door een prachtig idyllisch landschap.

Bedreigde dieren in het wild

Dit unieke landschap ligt geïsoleerd tussen de Nederlands-Duitse grens en omsluit een terrein dat eerder van het Duitse leger was. Jarenlang kon de natuur zich hier herstellen, wat er toe geleid heeft dat de bever, aalscholver, ijsvogel, torenuil, reiger, steenuil, gans en ooievaar zich hier hebben genesteld.

Helaas wil de gemeente Goch het voormalige militaire gebied omvormen tot een industriegebied in 2020, wat grote invloed zal hebben op dit gebied vol uniek wild.

Een ongekend fraai landschap met bijzondere flora en fauna is in gevaar omdat het  aangrenzende voormalig militair terrein in 2020 door de stad Goch wordt omgevormd tot een industriegebied .
Foto: Frank Fritschy

Wild in onze tuin

Het is werkelijk een voorrecht een tuin te hebben die ingebed is in een magnifiek landschap. Waar een zwerm ganzen over het dak van ons huis vliegt. Waar de vos jaagt in de omliggende velden en bevers uit de rivier kruipen om een enorme populier te vellen. ’s Zomers cirkelen ooievaars hoog in de lucht op zoek naar de beste landingsplaats, wat meestal een van de aangrenzende weilanden is.

“Een plaats waar men om de bever, aalscholver, ijsvogel,  torenvalk, reiger, steenuil en ooievaar tegen kan komen.”
Natuurgebied bij Viller the Garden
Photograph by Frank Fritschy

Geen wonder dat Viller the Garden regelmatig wordt bezocht door vogels als de kerkuil en de specht. Fazanten lopen regelmatig heen en weer langs onze struiken om beschutting te vinden tegen de jacht op de velden. En ook leunde een grijze eekhoorn tegen onze keukendeur nadat hij was aangevallen door dreigende vogels!

Veel vlinders worden aangetrokken door de vele bloemen in onze kleurrijke borders. Eén keer zelfs zag ik de zeer zeldzame koninginnepage: werkelijk een zeer speciaal en onvergetelijk moment!

De bloemenwei naast Viller the Garden
Foto: Frank Fritschy